Simply Mobilizing

Besök den internationella hemsidan

www.simplymobilizing.com

Living the Great Comission by Max Chismon

VISION


Att se alla troende leva missionella liv tillsammans med Gud


. . .


MISSION


Att förse kurser för mobilisering, undervisning och träning för att:

- mobilisera alla troende till att leva missionella liv tillsammans med Gud

- uppmuntra utvecklingen av missionella församlingar i dagens värld

- stärka missionsmobiliserare till att verka effektivt i sin tjänst 


. . .


UTMÄRKANDE DRAG


Allmän mobilisering

Genom allmän mobilisering vill vi se utvecklingen av en sann biblisk världsbild där varje troende ska leva ett missionellt liv tillsammans med Gud och att varje lokal församling ska vara missionell och utrustar troende till en missionell livsstil 24/7. 


Majoritetsvärlden

SM är en global rörelse som vill betjäna hela Kristi kropp genom allmän mobilisering. Samtidigt är vi medvetna om våra historiska rötter i majoritetsvärlden. 


Den inhemska nationella Kyrkan

Vi vill stödja mobiliseringen av Kyrkan i alla länder och i varje folkgrupp.

För att mobiliseringen ska lyckas, är vi överlåtna till och ser värdet av

nationellt ledarskap och ägarskap. 


Kristi Kropp

Rörelsen Simply Mobilizing tillhör hela den världsvida Kyrkan och

alla uttryck av Kristi Kropp oavsett kyrkosamfund eller tillhörighet.


Att bygga, inte endast välsigna

SM har en långsiktig vision om att bygga en global mobiliseringsrörelse. Vi bygger tillsammans i team med en tydlig strategi, välutvecklad struktur och med effektiva utbildningar som upprätthåller kvalitén på våra kurser. Detta är nödvändigt för att

se en hållbar rörelse som bär frukt. 


. . .


VÄRDERINGAR


Guds rikes-kultur

Vi värdesätter att göra saker på Guds sätt så som det är uppenbarat i Bibeln.

Vi är överlåtna till Kristus, församlingens huvud. Vi värdesätter människor och söker

den Helige Andes ledning i allt det vi gör. 


Integritet och transparans

Vi värdesätter högt det bibliska mandatet av integritet på alla livets områden och transparans i allt det vi gör. Vi strävar efter att alltid ha ett gott rykte och vittnesbörd med alla i vår rörelse, i Kristi Kropp och med sekulära myndigheter i alla länder där vi opererar. 


Utbildning och mentorskap

Vi värdesätter ett livslångt lärande. Vi tror på utbildning, mentorskap och coachning.

Detta hjälper oss att verka effektivt och med excellens i allt som vi är kallade

och utrustade till att göra. 


Teamwork

Vi värdesätter potentialen till tillväxt och välgång som teamwork för med sig in i vår rörelse. Vi värdesätter teamwork, inte endast som en god idé, utan som

den bibliska vägen i Guds rikes arbete. 


Partnerskap

Vi värdesätter samarbete med andra i Kristi kropp som har intresse och drar nytta

av missionsmobilisering. Detta kan bidra till att kyrkan fullföljer sitt uppdrag. 


Flexibilitet och kreativitet

Vi värdesätter flexibilitet och anpassar oss till den tid vi lever i och kulturen där vi betjänar så att vår rörelse kan fortsätta att växa i alla tider och sammanhang. 


. . .


VÅR TRO


Klicka här för att läsa om vad vi tror på (på engelska).


Vi står bakom Lausannedeklarationen, år 1974.