Våra kurser

Missionell församling

Guds församling existerar på varje kontinent, den är geografiskt mer spridd och har större kulturell mångfald än någonsin. Tänk vad Guds församling kan betyda för Guds rikes framsteg i vår värld! Missionell församling-semariet är Simply Mobilizings verktyg som vill hjälpa lokala församlingar på deras resa till att bli missionella. Vi vill hjälpa församlingar till att utrusta sina medlemmar till missionella liv tillsammans med Gud. 

MISSIONELL FÖRSAMLING är ett seminarium för pastorer/ledare som söker att svara på frågorna: Vad är en missionell församling och hur ser en missionell församling ut?


Drömmer du om att se en församling där varje medlem är aktivt involverad i tjänst för Guds rikes utbredande? Att se din församling växa och leva i Guds uppdrag i vår värld genom dina medlemmar? Att utrusta de troende till att leva missionella liv? Hur kan din församling växa i att bli mer missionell och vilka steg behöver ni ta för att se detta hända?


Missionell församling-seminariet är till för att inspirera och utmana dig som

pastor/ledare till en djupare förståelse av församlingens uppdrag i vår värld.


MISSIONELL FÖRSAMLING är

namnet på Simply Mobilizings seminarium som fokuserar på att utveckla missionella församlingar – den söker svar på frågan “Vad är en missionell församling” eller “en församling som är aktiv i Guds uppdrag i vår värld.”


MISSIONELL FÖRSAMLING fungerar som ett redskap både i lokal församlingskontext samt i större samfundssammanhang. Den söker att stärka församlingar i deras olika stadier av tillstånd till att se ett större fokus på att nå vår värld med

evangeliet och att engagera alla troende till missionella liv.


MISSIONELL FÖRSAMLING är utformat för att passa in i en församlings nuvarande värderingar, tillvägagångssätt och policys. Den introducerar bibliska tankar som kan anpassas i olika församlingar, den fokuserar inte en specifik modell för en missionell församling.


För mer information om seminariet se informationsbladet (på engelska) eller kontakta oss.

Infovideo om Guds stora berättelse

Guds stora berättelse

Guds stora berättelse är en kurs som inspirerar och utmanar alla troende att engagera sig i Guds uppdrag i vår värld. Den ger en spännande överblick av de bibliska, historiska, strategiska och kulturella aspekterna av Guds uppdrag och vår roll i den.

FORMAT OCH INNEHÅLL


Kursen är utformat för att hållas i hemgrupper, ungdomsgrupper, bönesamlingar och smågrupper i en lokal församling som en del av församlingens lärjungaskapsträning. Vi rekommenderar att kursen hålls en kväll i veckan under en 4-veckors period. Varje kväll går på ca. 1,5-2 h.


Guds stora berättelse använder sig av olika inlärningssätt och interaktiva aktiviteter såsom:


 • Inspirerande undervisningsvideos på svenska. De undervisar om de bibliska, historiska, strategiska och

kulturella aspekterna på vårt uppdrag och förklarar detta på ett tydligt och enkelt sätt.

 • Kompletterande videos som förstärker undervisningen och aktiviteterna på varje session.
 • Bön för de minst nådda folken, både globalt liksom de som bor i våra städer och samhällen.
 • Egen läsning av utmanande artiklar & arbetsblad som hjälper deltagarna att komma ihåg och tillämpa undervisningen och den egna läsningen.
 • Stimulerande samtal i smågrupper där varje deltagare får dela med sig av det Gud har talat till dem personligen genom materialet.

EXEMPEL PÅ SCHEMA

15 min Lovsång & bön för de minst nådda, bönehäfte finns

20 min Videoundervisning

10 min Kompletterande video och feedback

20 min Egen läsning och arbetsblad

30 min Samtal i mindre grupper med förslagsvis fika

5 min Feedback och kvällen avslutas


KOSTNAD

Kursen kostar 149 kr per deltagare.

1 studiehäfte och 1 bönehäfte per deltagare samt videoundervisning, 2-timmars online-coachning om hur man håller i kursen ingår. Häftena skickas till er med post och ni får tillgång till videos via en nedladdningslänk.

Kommande Guds stora berättelse-kurser

i samarbete med studieförbundet Bilda

PLATS 

Den första Guds stora berättelse-kursen i Sverige kommer att hållas i Borås Pingstförsamling!

TID

Med start onsdagen den 25 januari kl. 18-19.45 och följande onsdagkvällar, 1 feb, 8 feb, 22 feb. Kursen avslutas med en gemensam inkluderande lunch efter gudstjänsten den 26 februari. 

KOSTNAD

Kursen är kostnadsfri, då vi har ett samarbete med Bilda, studiematerial & fika ingår. Vi förväntar oss närvaro på minst 3 av 5 samlingar!
ANMÄLAN

Anmälan via denna länk,https://forms.gle/4LmcHDSdXekUWEQEA

Sista anmälningsdagen är måndag 23 januari 2023. Antal platser begränsat till 30 deltagare!


Vid frågor om kursen kontakta Mika Kosonen, Simply Mobilizing Sverige 

073 982 20 72, info@simplymobilizing.se


Infovideo om Kairoskursen 

Kairos

Kairoskursen är för alla kristna som vill bli inspirerade, utbildade och utmanade att leva missionella liv. Den visar på Guds hjärta för alla människor och Hans längtan att använda sitt folk till att vara en välsignelse för vår värld.

INTRODUKTION


KAIROS betonar vikten av att nå de minst nådda folkgrupperna som saknar bibeln, församlingar och troende. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå nysvenskar med evangeliet.


KAIROS är utformat för att utbilda, inspirera och utmana kristna för att bli engagerade i Guds hjärta för alla folken. Det är ett verktyg som Gud använder för att förvandla vår världsbild så att vi ser att vi är välsignade för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.


Över 100.000 personer har gått kursen i 100 länder.


FORMAT


Bibliskt perspektiv -Vi upptäcker att mission är i centrum av Guds hjärta och att ett genomgående tema genom hela bibeln är att Gud välsignar sitt folk för att vara en välsignelse för alla folkgrupper.

Historiskt Guds missionsuppdrag är synlig genom hela historien. Vi kan lära oss mycket av historien, av både kyrkans misslyckanden och succéer i utbredandet av evangeliet.


Strategiskt Vi lär oss om strategi och nyckelstrategier som bär frukt i att nå onådda folkgrupper i vår värld idag. Varje kristen har en viktig roll i detta.


Kulturellt – Mission innebär att vara tvärkulturell. Vi lär oss om vad kultur är och ser vad som krävs för att kommunicera och göra lärjungar i en kultur som skiljer sig från egen.


KAIROS använder sig av flera olika pedagogiska inlärningssätt och aktiviteter så som:


 • Bön för minst nådda folkgrupper
 • Introduktioner till studiebokens kapitel
 • Videoundervisning
 • Läsning av studieboken
 • Arbetsblad
 • Smågrupper
 • Kulturella aktiviteter

Hur går allt det praktiska till med kursen?


Vi ser till att ni får informationsmaterial om kursen och vi sköter anmälan via vår hemsida. Vi kommer med ett team av handledare för att hålla kursen. Ni har en lokal med projektor, högtalare och fikamöjligheter tillgänglig. Ni bjuder med folk att komma med, gärna även från andra församlingar i er stad.


KAIROS-kursen kan hållas med olika format. Som en kvällskurs en gång i veckan under en 9- veckors period, som en intensivkurs under 4-5 dagar eller under 2 helger.

Kommande Kairoskurser

Kairoskurs i Umeå 24-26 mars, 5/4 zoom, 12/4 zoom & 22-23 april 2023

Välkommen på Kairoskurs i Umeå! 2 helger och 2 vardagkvällar för dig som vill växa i din tro och hitta din plats i Guds stora plan för vår värld. Vi studerar en bok tillsammans, tittar på inspirerande filmer, ber för vår värld, fikar och samtalar om vårt uppdrag att leva ut Jesus i vår värld. Kursen sker i samarbete med Umeå Pingstförsamling och Umeå folkhögskola.


TID

24-26 mars, 5 april zoom, 12 april zoom samt 22-23 april. Tiderna är följande: 24/3, 17.45-20, 25/3, 9-17, 26/3, 8.30-10.30, 5/4 18.30-21, 12/4, 18.30-21, 22/4, 9-17, 23/4, 08.30-15. En del självstudier tillkommer.


KOSTNAD

Kursen är kostnadsfri, dock tillkommer mat & fikakostnader på 300 kr som betalas innan kursstart. 

ANMÄLAN

Anmälan via denna länk, https://forms.gle/P1MgjWbUbUw8o2xC9

Sista anmälningsdagen är måndag 6 mars 2023. Antal platser begränsat till 16 deltagare!


Vid frågor om kursen kontakta Mika Kosonen, Simply Mobilizing Sverige 

073 982 20 72, info@simplymobilizing.se